Fandom

Wikizilla

Comments2

Godzilla If You're Happy and You know it!

If you're happy and you know it, clap your claws

If you're happy and you know it slam your tail

If you're happy and you know it go SKREEEEOOONNNNKKKK!

If you're Happy and you know it shoot your ray

Also on Fandom

Random Wiki